Com resoldre un FOZUDOKU?

Les CINC cartes que hem descobert i col·locat cap per amunt en cada un dels Quadrat Màgics de l’FOZUDOKU seran les nostres pistes per poc a poc anar calculant les altres cartes, tenint en compte que hi ha 24 grups de quatre cartes (XXXX) en cada Quadrat Màgic que estan formats pels quatre pals de la baralla i sumen el mateix: 22 en el primer Quadrat Màgic de l’esquerra, 26 en el segon Quadrat Màgic de centre i 30 en el tercer Quadrat Màgic de la dreta.

Per resoldre el FOZUDOKU, només es necessiten conèixer bé i utilitzar els 15 primers grups d’aquesta llista:

– Les quatre línies horitzontals

– Les quatre línies verticals

– Les dues línies diagonals

– Les quatre cantons de l’Quadrat Màgic

– Els quatre quadrats de 2 × 2 que formen la quarta part de l’Quadrat Màgic.

On es coneixen tres de les quatre cartes en un grup que té la suma constant de l’Quadrat Màgic (22 en el primer quadrat de l’esquerra, 26 en el segon quadrat del mig i 30 en el tercer quadrat de la dreta), es pot calcular la quarta carta.

Com es resol El Primer Quarat Màgic de 5 cartes

Per exemple:

Tots els Quadrats Màgics tenen tres cartes visibles en tres dels seus cantons pel que es pot calcular la carta que va en la quarta cantonada (ja que les quatre cantonades són un dels grups de quatre cartes que sumen el mateix).

Després de calcular i col·locar la carta de la quarta cantonada, podem mirar una de les dues diagonals que tingui tres cartes visibles i podem calcular la quarta carta que falta per completar aquesta diagonal.

I així, on en un grup de quatre cartes que té la suma constant, hi ha tres cartes visibles podem calcular i descobrir la quarta carta que falta per completar el grup i poc a poc anirem resolent el FOZUDOKU.

Però, (i això és molt important), quan hem col·locat 5 cartes, comprovarem que NO podem col·locar la sisena carta, perquè no tenim cap pista, ja que no hi ha cap grup de 4 cartes que tingui la suma constant en on siguin visibles 03:00 cartes.

Tots els grups de 4 cartes que estan encara incomplets només tenen visibles dues cartes i és impossible calcular cap carta més. (Això sempre passa quan ens queden sis cartes per col·locar).

Llavors podem col·locar una carta sense sumar res.

A aquesta operació jo li dic col·locar el «comodí», (l’única carta que es col·loca sense sumar)

Per trobar i col·locar el «comodí» utilitzem una altra estratègia que només s’utilitza una vegada:

Com es resol El Segon Quadrat Màgic de 5 cartes

Com es resol El Segon Quadrat Màgic de 5 cartes

Com posar la sisena carta quan ens queden sis cartes per col·locar?

Això es fa buscant tres cartes d’ell mateix pal, ja que coneixent tres cartes d’ell mateix pal, es pot identificar i col·locar la quarta carta d’aquest pal sense sumar res, perquè tots els pals tenen en cada Quadrat Màgic quatre cartes i són d’un d’aquests grups de quatre nombres consecutius:

     (1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12)

Per exemple:

Si en un Quadrat Màgic hem col·locat:

el 5 de OROS, el 7 de OROS i el 8 de OROS, sabem que en aquest quadrat va el (5, 6, 7 i 8) de OROS

Llavors podem identificar el 6 de OROS (el nostre comodí) com la carta que ens falta.

El lloc on va el 6 de OROS serà a la intersecció de línies i columnes on NO hi ha cap carta de OROS

De manera que podrem col·locar el 6 de OROS (el nostre comodí) sense sumar res.

Com es resol El Tercer Quadrat Màgic de 5 cartes

A part de tenir 24 grups de quatre cartes (XXXX) que sumen el mateix i estan formats pels quatre pals de la baralla, el FOZUDOKU també té 30 parelles de cartes (XX) que sumen el mateix que altres 30 parelles de cartes (OO) i els pals d’unes parelles són igual que els pals de l’altra parella (XX = OO)

Canviant les cartes de les parelles (XX) per les cartes de les parelles (OO) es forma un nou FOZUDOKU, (hi ha set canvis possibles).

.

ALTRES MANERES DE RESOLDRE UN FOZUDOKU

Una altra manera (una mica més difícil) de resoldre un FOZUDOKU és traient les 33 cartes que estan cap per avall, deixant els espais en blanc.

Es barregen les 33 cartes.

Es descobreix una a una, mirant a veure si es pot posar o no.

Això es pot fer com un passatemps en solitari o jugant amb una altra persona, (guanyarà el que col·loqui més cartes).

Una variació d’aquest joc seria que després de remenar les cartes, es tornen a col·locar cap per avall en els espais buits.

Naturalment, les cartes que estan cap per avall ara no són al lloc correcte (a excepció d’alguna que, per casualitat sí que ho estigui).

Alternativament, un jugador destapa una de les cartes i mira a veure si la pot col·locar o no, en cas de no poder torna a col·locar-la cap per avall, en el mateix lloc, (tractant de recordar, la carta i el lloc on es troba, per quan més endavant aquesta carta pugui ser col·locada).

Si la carta que hem descobert la podem col·locar, a el fer-ho desplaçarem una carta que tractarem de posar, però si no podem la posarem on va quedar un espai buit.

Després de col·locar una carta al lloc correcte es pot tractar de posar la carta que estava en aquest lloc, intentant recordar el lloc on es troba la carta que busquem (si és que es va destapar anteriorment), tal com es juga en els jocs de MEMÒRIA.

A %d blogueros les gusta esto: