CREUS i ESTRELLES

Amb 48 cartes dividides en quatre pals de 12 cartes fem el FOZUDOKU de TRES Quadrats Màgics.

Amb la mateixa baralla podem fer també:

 • 1 FOZUDOKU de QUATRE Creus Màgiques
 • 1 FOZUDOKU de QUATRE Estrelles Màgiques (de 6 puntes)

Estrelles Màgiques de 6 puntes només hi ha 80 i no totes es poden utilitzar i encaixen en un FOZUDOKU, que a més de tenir la suma constant (26) requereix que cap de les quatre cartes (XXXX) que sumen el mateix tingui un pal repetit.

TOTS els Creus Màgiques, tenen els números (5, 6, 7, 8) en el quadrat de 2 × 2 al centre, de manera que també no són moltes les Creus Màgiques que es poden fer.

Ni les Creus Màgiques, ni les Estrelles Màgiques són comparables als Quadrats Màgics de 4 × 4 dels FOZUDOKUS clàssics, amb els que es poden crear milers de FOZUDOKUS diferents. De tota manera, tot i que les Creus i les Estrelles Màgiques tenen aquestes limitacions, he pensat que són rellevants, a l’estar fetes també amb la baralla espanyola, que els dóna un valor afegit, al no repetir cap pal en cap dels grups de 4 cartes (XXXX) que tenen la suma constant (26), i és per tot això que les he afegit a aquest bloc, com una cosa curiosa i anecdòtica, que mereix ser divulgat entre els amants dels FOZUDOKUS.

FOZUDOKU de 4 Creus Màgiques

Tablero para FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas
Tablero para FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas
FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas - 01
FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas – 01

FOZUDOKU de 4 Creus Màgiques amb quatre cartes visibles en cada CREU.

Les 4 cartes visibles, que ens serveixen de pista per resoldre i completar el FOZUDOKU, a TOTS els CREUS són:

 • 3 cartes de pals diferents formant una línia obliqua
 • 1 carta situada en qualsevol lloc de la CREU, EXCEPTE en la línia paral·lela a la línia que té 3 cartes visibles

(La línia paral·lela a la línia obliqua que té 3 cartes, MAI té una carta visible)

Les vuit cartes que falten per col·locar es calculen tenint en compte els 15 grups de 4 cartes (XXXX) que sumen 26 i no es repeteix cap pal.

Solucion FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas - 01-
Solucion FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas – 01-

Com resoldre el FOZUDOKU de 4 Creus Màgiques

El FOZUDOKU de 4 Creus Màgiques, es pot crear seguint els següents TRES PASSOS:

 • 1- Seleccionar cartes
 • 2 – Posar cartes
 • 3 – Descobrir 4 cartes

1 – Seleccionar cartes

Per seleccionar les cartes dividim cada pal en 4 grups de TRES cartes.

La seqüència numèrica d’aquests grups de TRES cartes de el mateix pal són:

(1, 5, 9) (2, 6, 10) (3, 7, 11) (4, 8, 12)

Seleccionem per a cada CREU, 12 cartes dividides en quatre grups de pals diferents.

Primer pas – Seleccionar les 12 cartes de les Creus Màgiques

2 – Posar cartes

Per col·locar les cartes, visualitzarem primer la CREU en dues parts:

 • La part de centre – (quatre cartes que hi ha al quadrat de 2 × 2 al centre)
 • La part fora de centre – (vuit cartes que NO són ​​al centre)

Abans de col·locar les cartes seleccionades en grups de tres triem la direcció que seguirem a l’col·locar les cartes: (en el sentit de les agulles de el rellotge) o (en contra de el sentit de les agulles de el rellotge)

Col·loquem les cartes alternant la part de la creu (centre i fora de centre), saltant d’una part a una altra seguint el moviment de l’cavall de els escacs.

PRIMER GRUP: (UN – Es col·loca la primera carta fora de centre), després (salt de cavall a el centre – DOS – Es col·loca la segona carta al centre), després (salt de cavall fora de centre – TRES – Es col·loca la tercera carta fora de centre).

SEGON GRUP: (UN – Es col·loca la primera carta fora de el centre, a la banda de l’última carta que col·loquem de el Primer Grup), després (salt de cavall a el centre – DOS – Es col·loca la segona carta al centre), després ( salt de cavall fora de centre – TRES – Es col·loca la tercera carta fora de centre).

TERCER GRUP: (UN – Es col·loca la primera carta fora de el centre, a la banda de l’última carta que col·loquem de el Segon Grup), després (salt de cavall a el centre – DOS – Es col·loca la segona carta al centre), després ( salt de cavall fora de centre – TRES – Es col·loca la tercera carta fora de centre).

QUART GRUP: (UN – Es col·loca la primera carta fora de el centre, a la banda de l’última carta que col·loquem de l’Tercer Grup), després (salt de cavall a el centre – DOS – Es col·loca la segona carta al centre), després ( salt de cavall fora de centre – TRES – Es col·loca la tercera carta fora de centre).

(Les cartes que es col·loquen al centre sempre són la segona carta de cada grup)

A l’acabar de col·locar totes les cartes, ja tenim 4 Creus Màgiques amb les cartes cap per avall.

Segon pas – Posar les cartes cap per avall en les Creus Màgiques

3 – Descobrir 4 cartes

A cada Creu Màgica descobrirem 4 cartes que ens serviran de pista per resoldre el FOZUDOKU.

Aquestes cartes són:

 • 3 cartes en una de les 4 línies obliqües que té cada CREU
 • 1 carta en qualsevol lloc, menys en la línia obliqua paral·lela a la línia on hem col·locat les 3 cartes.

Tercer Pas – Descobrir 4 cartes a les Creus Màgiques

.

FOZUDOKU de 4 estrelles Màgiques

L’Estrella de David té sis puntes i està formada per dos triangles:

En aquest FOZUDOKU utilitzem 4 estrelles de David per col·locar en cadascuna d’elles 12 cartes (6 cartes en les puntes de l’estrella i 6 cartes en els punts on es creuen els dos triangles que formen l’estrella):

Tablero para FOZUDOKU de Estrellas Mágicas
Tablero para FOZUDOKU de Estrellas Mágicas
FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas - 6 cartas
FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas – 6 cartas

Al FOZUDOKU de 4 estrelles Màgiques, cadascuna de les Estrelles té 6 cartes visibles i falten 6 cartes per col·locar. Aquestes 6 cartes es col·loquen tenint en compte els NOU Grups de quatre cartes (XXXX) que sumen el mateix (26) i tenen els quatre pals de la baralla:

9 Grupos de 4 XXXX que suman 26 en las Estrellas Mágicas
9 Grupos de 4 XXXX que suman 26 en las Estrellas Mágicas

NOU Grups de 4 cartes (XXXX) que tenen la suma constant (26) i tenen els quatre pals de la baralla.

Solucion FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas - 6 cartas
Solucion FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas – 6 cartas

Presentació d’un FOZUDOKU de 4 estrelles Màgiques (amb música)

A %d blogueros les gusta esto: