1 – Seleccionar cartas

Cada cadrado máxico ten 16 cartas divididas en catro grupos de catro cartas, cada unha delas dun traxe diferente: BASTOS, COPAS, ESPADAS e OROS.

Estes grupos de catro cartas de traxes diferentes están compostos polas seguintes secuencias numéricas:

(1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12)

Como o cadrado 4 × 4 ten 16 números e os traxes da baralla só teñen 12 cartas, necesariamente teremos que repetir catro cartas coa mesma secuencia numérica:

No primeiro cadrado máxico da esquerda, a secuencia numérica repítese dúas veces:

   (1, 2, 3, 4)

Na segunda cadrado máxico do centro, a secuencia numérica repítese dúas veces:

   (5, 6, 7, 8)

No terceiro cadrado máxico da dereita, a secuencia numérica repítese dúas veces:

   (9, 10, 11, 12)

Primeiro paso: selecciona as tarxetas

A mellor forma de seleccionar as cartas é poñendo os catro traxes en orde de 1 a 12 e dividíndoos en tres grupos de catro cartas que se colocan en catro columnas, de arriba abaixo, no cadrado central deste xeito:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-10.png

….. BASTOS ………….. COPAS ………… ESPADAS …………OROS

 …. ( 1, 2, 3, 4 ) ……… ( 1, 2, 3, 4 ) ……… ( 1, 2, 3, 4 ) ……… ( 1, 2, 3, 4 )

 … ( 5, 6, 7, 8 ) ……… ( 5, 6, 7, 8 ) ……… ( 5, 6, 7, 8 ) ……… ( 5, 6, 7, 8 )

9, 10, 11, 12 ) …. ( 9, 10, 11, 12 ) …. ( 9, 10, 11, 12 ) …. ( 9, 10, 11, 12 )

Seleccionaremos 12 cartas en tres grupos de catro cartas de traxes diferentes, coa secuencia numérica:

      (1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12)

e colocarémolos na praza da esquerda.

(Facémolo comezando no grupo desde a parte superior esquerda e progresivamente traballando cara á dereita).

….. BASTOS ………… COPAS ………… ESPADAS …………OROS

 …. ( ………….. ) ……… ( 1, 2, 3, 4 ) ……… ( 1, 2, 3, 4 ) ……… ( 1, 2, 3, 4 )

 … ( 5, 6, 7, 8 ) ……… ( ………….. ) ……… ( 5, 6, 7, 8 ) ……… ( 5, 6, 7, 8 )

9, 10, 11, 12 ) … ( 9, 10, 11, 12 ) … ( ………………… ) … ( 9, 10, 11, 12 )

A continuación, seleccionaremos 12 cartas máis, en tres grupos de catro cartas de traxes diferentes, coa secuencia numérica:

      (1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12)

e colocarémolos na praza da dereita.

(Facémolo comezando no grupo desde a parte superior esquerda e progresivamente traballando cara á dereita).

….. BASTOS ………… COPAS ………… ESPADAS …………OROS

 …. ( ………….. ) ……… ( ………….. ) ……… ( 1, 2, 3, 4 ) ……… ( 1, 2, 3, 4 )

 … ( 5, 6, 7, 8 ) ……… ( ………….. ) ……… ( ………….. ) ……… ( 5, 6, 7, 8 )

9, 10, 11, 12 ) … ( 9, 10, 11, 12 ) … ( ………………… ) … ( ………………… )

No cadrado da esquerda temos 12 cartas de 1 a 12 en tres grupos de tres traxes diferentes coa secuencia numérica:

      (1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12)

e temos que engadir un grupo de catro cartas do traxe que faltan nesta cadrado.

Seleccionaremos do cadrado do centro o grupo de catro cartas que están na esquina superior dereita e engadirémolo ao cadrado da esquerda. Este grupo é o traxe que nos falta no cadrado e ten a secuencia numérica (1, 2, 3, 4) que se repite dúas veces.

….. BASTOS ………… COPAS ………… ESPADAS …………OROS

  …. ( ………….. ) ……… ( ………….. ) ……… ( 1, 2, 3, 4 ) ……… ( ………….. )

  … ( 5, 6, 7, 8 ) ……… ( ………….. ) ……… ( ………….. ) ……… ( 5, 6, 7, 8 )

9, 10, 11, 12 ) … ( 9, 10, 11, 12 ) … ( ………………… ) … ( ………………… )

No cadrado da dereita temos 12 cartas de 1 a 12 en tres grupos de tres traxes diferentes coa secuencia numérica:

      (1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12)

e temos que engadir un grupo de catro cartas do traxe que faltan nesta cadrado.

Seleccionaremos o grupo de catro cartas que están na esquina inferior esquerda e engadirémolo ao cadrado da dereita. Este grupo é o traxe que nos falta no cadrado e ten a secuencia numérica de (9, 10, 11, 12) que se repite dúas veces.

….. BASTOS ………… COPAS ………… ESPADAS …………OROS

 …. ( ………….. ) ……… ( ………….. ) ……… ( 1, 2, 3, 4 ) ……… ( ………….. )

 … ( 5, 6, 7, 8 ) ……… ( ………….. ) ……… ( ………….. ) ……… ( 5, 6, 7, 8 )

( ………………… ) … ( 9, 10, 11, 12 ) … ( ………………… ) … ( ………………… )

Os catro grupos de catro cartas que quedan no cadrado central, deixámolos onde están, porque son a selección de cartas para este cadrado:

12 cartas do 1 ao 12 en tres secuencias numéricas.

      (1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12)

e outra secuencia numérica que se repite dúas veces (5, 6, 7, 8).

As catro secuencias son de traxes diferentes.

No cadrado central quedan 1 a 4 de ESPADAS, 5 a 8 de BASTOS, 9 a 12 de COPAS e 5 a 9 de OROS

E así completamos o primeiro paso «Seleccionar cartas«.

A %d blogueros les gusta esto: