3 – Colocar cartas

Antes de colocar as cartas que seleccionamos e mesturamos boca abaixo, primeiro visualizaremos a existencia en cada cadrado de 8 rectángulos 2 × 3 que teñen unha das súas esquinas coincidindo cunha das esquinas do cadrado 4 × 4.

Estes oito rectángulos 2 × 3 divídense en dous grupos de catro rectángulos:

O grupo de catro rectángulos horizontais ten:

– 2 rectángulos horizontais na metade superior do cadrado

– 2 rectángulos horizontais na metade inferior do cadrado

  • dous rectángulos na metade superior do cadrado (un á esquerda e outro á dereita) e teñen unha das súas esquinas, marcada cun X, coincidindo cunha das esquinas do cadrado 4 × 4.
  • dous rectángulos na metade inferior do cadrado (un á esquerda e outro á dereita) e teñen unha das súas esquinas, marcada cun X, coincidindo cunha das esquinas do cadrado 4 × 4.

O segundo grupo de catro rectángulos verticais ten:

– 2 rectángulos verticais na metade esquerda do cadrado.

– 2 rectángulos verticais na metade dereita do cadrado.

  • dous rectángulos na metade esquerda do cadrado (un arriba e outro abaixo) e teñen unha das súas esquinas, marcada cun X, coincidindo cunha das esquinas do cadrado 4 × 4.
  • dous rectángulos na metade dereita do cadrado (un arriba e outro abaixo) e teñen unha das súas esquinas, marcada cun X, coincidindo cunha das esquinas do cadrado 4 × 4.

En cada cadrado, as cartas colócanse boca abaixo de catro en catro, nas catro esquinas do grupo de rectángulos que decidimos empregar (rectángulos horizontais ou rectángulos verticais).

Rectángulos horizontais e verticais 2 × 3

A orde na que se colocan as cartas nas esquinas do rectángulo pode ser de catro xeitos diferentes:

– Seguindo o movemento no sentido horario do reloxo.

– Contra o movemento no sentido horario do reloxo.

– En forma de X en esquinas opostas (cruzando o rectángulo DÚAS VEZ, colocando as cartas en diagonal)

– En forma de Z (cruzando o rectángulo UNHA vez, colocando as cartas en diagonal)

Calquera orde que escollamos usar pode comezar en calquera esquina do rectángulo.

Terceiro paso: coloca as cartas nas esquinas dos rectángulos 2 × 3

Por exemplo:

Se optamos por colocar as cartas no sentido horario, podemos facelo de catro xeitos diferentes dependendo de que esquina do rectángulo coloque a primeira carta:

Nestes rectángulos a primeira carta das catro que se colocan no sentido horario está na esquina superior esquerda.

Nestes rectángulos a primeira carta das catro que se colocan no sentido horario está na esquina superior dereita.

Nestes rectángulos a primeira carta das catro que se colocan no sentido horario está na esquina inferior dereita.

Nestes rectángulos a primeira tarxeta das catro que se colocan no sentido horario está na esquina inferior esquerda.

Cando colocamos as cartas, colocámolas boca abaixo e non temos ningunha referencia para visualizar os rectángulos agás DÚAS cousas:

as dúas metades do cadrado 4 × 4 xa que é fácil visualizalas (se dividimos o cadrado en dúas horizontal ou verticalmente)

unha das esquinas dos rectángulos coincide cunha das esquinas do cadrado 4 × 4.

(Podemos confiar nisto cando intentamos visualizar os rectángulos 2 × 3 para colocar as cartas).

Para visualizar mellor as catro esquinas dos catro rectángulos 2 × 3, usei cadrados de animais brancos e negros nestes cadrados:

1 – Lagarto (negro)

2 – Golfiño (branco)

3 – Can (branco)

4 – Gato (negro)

Nesta lista o primeiro é o Lagarto, seguido do Delfín, despois o Can e o último o Gato, pero podemos cambiar a orde desta lista e comezar ao revés (ou calquera outra orde).

Cando colocamos as cartas, escollemos que rectángulo imos usar primeiro e en que orde usaremos as outras.

Con respecto aos rectángulos 2 × 3 e á orde na que colocamos as cartas temos que escoller CATRO cousas e ter moi clara a nosa elección porque calquera elección que fagamos usarase en TODO o cadrado:

  • 1 – Escoller que tipo de rectángulos usaremos (rectángulo vertical ou rectángulo horizontal).
  • 2 – Escoller cal será a primeira esquina do rectángulo onde imos colocar a primeira letra (a esquina superior esquerda ou dereita, a esquina inferior esquerda ou dereita)
  • 3 – Escoller a orde que seguiremos para colocar as cartas nas esquinas do rectángulo (no sentido horario, antihorario, en forma de X, en forma de Z).
  • 4 – Escoller primeiro o rectángulo que imos usar e a orde dos rectángulos que seguiremos a continuación (rectángulo de arriba a esquerda ou dereita, rectángulo de abaixo a esquerda ou dereita).

Seguindo sempre a mesma orde que decidimos usar para TODO o cadrado despois de colocar catro cartas nas esquinas dos catro rectángulos, o cadrado estará completo con 16 cartas boca abaixo.

A %d blogueros les gusta esto: