Com resoldre un FOZUDOKU?

Les CINC cartes que hem descobert i col·locat boca amunt en cadascun dels Quadrat Màgics del FOZUDOKU seran les nostres pistes per a poc a poc anar calculant les altres cartes, tenint en compte que hi ha 24 grups de quatre cartes (XXXX) en cada Quadrat Màgic que estan formats pels quatre pals de la baralla i sumen el mateix: 22 en el primer Quadrat Màgic de l’esquerra, 26 en el segon Quadrat Màgic del centre i 30 en el tercer Quadrat Màgic de la dreta.

Per a resoldre el FOZUDOKU, només es necessiten conéixer bé i utilitzar els 15 primers grups d’aquesta llista:

– Les quatre línies horitzontals

– Les quatre línies verticals

– Les dues línies diagonals

– Les quatre cantonades del Quadrat Màgic

– Els quatre quadrats de 2×2 que formen la quarta part del Quadrat Màgic.

On es coneixen tres de les quatre cartes en un grup que té la suma constant del Quadrat Màgic (22 en el primer quadrat de l’esquerra, 26 en el segon quadrat d’al mig i 30 en el tercer quadrat de la dreta), es pot calcular la quarta carta.

Per exemple:

Tots els Quadrats Màgics tenen tres cartes visibles en tres de les seues cantonades pel que es pot calcular la carta que va en la quarta cantonada (ja que les quatre cantonades són un dels grups de quatre cartes que sumen el mateix).

Després de calcular i col·locar la carta de la quarta cantonada, podem mirar una de les dues diagonals que tinga tres cartes visibles i podem calcular la quarta carta que falta per a completar aqueixa diagonal.

I així, on en un grup de quatre cartes que té la suma constant, hi ha tres cartes visibles podem calcular i descobrir la quarta carta que falta per a completar el grup i a poc a poc anirem resolent el FOZUDOKU.

Però, ( i això és molt important ),quan hem col·locat 5 cartes, comprovarem que NO podem col·locar la sisena carta, perquè no tenim cap pista, ja que no hi ha cap grup de 4 cartes que tinga la suma constant on siguen visibles tres cartes.

Tots els grups de 4 cartes que estan encara incomplets solament tenen visibles dues cartes i és impossible calcular cap carta més. (això sempre ocorre quan ens queden sis cartes per col·locar).

Llavors podem col·locar una carta sense sumar res.

A aquesta operació jo li cride col·locar el “comodí”, (l’única carta que es col·loca sense sumar)

Per a trobar i col·locar el “comodí” utilitzem una altra estratègia que solament s’utilitza una vegada:

Com col·locar la sisena carta quan ens queden sis cartes per col·locar?

Això es fa buscant tres cartes del mateix pal, perquè coneixent tres cartes del mateix pal, es pot identificar i col·locar la quarta carta d’aqueix pal sense sumar res, perquè tots els pals tenen en cada Quadrat Màgic quatre cartes i són d’un d’aquests grups de quatre números consecutius:

( 1, 2, 3, 4 ) ( 5, 6, 7, 8 ) ( 9, 10, 11, 12 )

Per exemple:

Si en un Quadrat Màgic hem col·locat:

el 5 d’OROS, el 7 d’OROS i el 8 d’OROS, sabem que en aqueix quadrat va el ( 5, 6, 7, 8 ) d’OROS

Llavors podem identificar el 6 d’OROS (el nostre comodí) com la carta que ens falta.

El lloc on va el 6 d’OROS serà en la intersecció de línies i columnes on NO hi ha cap carta d’OROS

De manera que podrem col·locar el 6 d’OROS (el nostre comodí) sense sumar res.

A part de tindre 24 grups de quatre cartes (XXXX) que sumen el mateix i estan formats pels quatre pals de la baralla, el FOZUDOKU també té 30 parelles de cartes (XX) que sumen el mateix que altres 30 parelles de cartes (OO) i els pals d’unes parelles són igual que els pals de l’altra parella (XX = OO).

Canviant les cartes de les parelles (XX) per les cartes de les parelles (OO) es forma un nou FOZUDOKU, (hi ha set canvis possibles).

.

ALTRES MANERES DE RESOLDRE UN FOZUDOKU

Una altra manera (una mica més difícil) de resoldre un FOZUDOKU és llevant les 33 cartes que estan boca avall, deixant els espais en blanc.

Es remenen les 33 cartes.

Es descobreix una a una, mirant a veure si es pot col·locar o no.

Això es pot fer com un passatemps en solitari o jugant amb una altra persona, (guanyarà el que col·loque més cartes).

Una variació d’aquest joc seriosa que després de remenar les cartes, es tornen a col·locar boca avall en els espais buits.

Naturalment, les cartes que estan boca avall ara no estan en el lloc correcte (a excepció d’alguna que, per casualitat sí que ho estiga).

Alternativament, un jugador destapa una de les cartes i mira a veure si la pot col·locar o no, en cas de no poder torna a col·locar-la boca avall, en el mateix lloc, (tractant de recordar, la carta i el lloc on es troba, per a quan més endavant aqueixa carta puga ser col·locada).

Si la carta que hem descobert la podem col·locar, en fer-ho desplaçarem una carta que tractarem de col·locar, però si no podem la posarem on va quedar un espai buit.

Després de col·locar una carta en el lloc correcte es pot tractar de col·locar la carta que estava en aqueix lloc, intentant recordar el lloc on es troba la carta que busquem (si és que es va destapar anteriorment), tal com es juga en els jocs de MEMÒRIA.

A %d blogueros les gusta esto: