CREUS i ESTRELES

Amb 48 cartes dividides en quatre pals de 12 cartes fem el FOZUDOKU de TRES Quadrats Màgics.

Amb la mateixa baralla podem fer també:

 • un FOZUDOKU de QUATRE Creus Màgiques
 • un FOZUDOKU de QUATRE Estreles Màgiques (de 6 puntes)

Estreles Màgiques de 6 puntes solament hi ha 80 i no totes es poden utilitzar i encaixen en un FOZUDOKU, que a més de tindre la suma constant ( 26 ) requereix que cap de les quatre cartes (XXXX) que sumen el mateix tinga un pal repetit.

TOTES les Creus Màgiques, tenen els números (5, 6, 7, 8) en el quadrat de 2×2 en el centre, per la qual cosa també no són moltes les Creus Màgiques que es poden fer.

Ni les Creus Màgiques, ni les Estreles Màgiques són comparables als Quadrats Màgics de 4×4 dels FOZUDOKUS clàssics, amb els quals es poden crear milers de FOZUDOKUS diferents. De tota manera, encara que les Creus i les Estreles Màgiques tenen aquestes limitacions, he pensat que són rellevants, en estar fetes també amb la baralla espanyola, que els dona un valor afegit, al no repetir-se cap pal en cap dels grups de 4 cartes (XXXX) que tenen la suma constant ( 26 ), i és per tot això que les he afegides a aquest blog, com una cosa curiosa i anecdòtic, que mereix ser divulgat entre els amants dels FOZUDOKUS.

FOZUDOKU de 4 Creus Màgiques

Tablero para FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas
Tablero para FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas
FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas - 01
FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas – 01

FOZUDOKU de 4 Creus Màgiques amb quatre cartes visibles en cada CREU.

Les 4 cartes visibles, que ens serveixen de pista per a resoldre i completar el FOZUDOKU, en TOTES les CREUS són:

 • 3 cartes de pals diferents formant una línia obliqua
 • 1 carta situada en qualsevol lloc de la CREU, EXCEPTE en la línia paral·lela a la línia que té 3 cartes visibles
  (la línia paral·lela a la línia obliqua que té 3 cartes, MAI té una carta visible)

Les huit cartes que falten per col·locar es calculen tenint en compte els 15 grups de 4 cartes (XXXX) que sumen 26 i no es repeteix cap pal.

Solucion FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas - 01-
Solucion FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas – 01-

Com resoldre el FOZUDOKU de 4 Creus Màgiques

El *FOZUDOKU de 4 Creus Màgiques, es pot crear seguint els següents TRES PASSOS:

 • 1 – Seleccionar cartes
 • 2 – Col·locar cartes
 • 3 – Descobrir 4 cartes

1 – Seleccionar cartes

Per a seleccionar les cartes dividim cada pal en 4 grups de TRES cartes.

La seqüència numèrica d’aquests grups de TRES cartes del mateix pal són:

( 1, 5, 9 ) ( 2, 6, 10 ) ( 3, 7, 11 ) ( 4, 8, 12 )

Seleccionem per a cada CREU, 12 cartes dividides en quatre grups de pals diferents.

Primer Pas – Seleccionar les 12 cartes de les Creus Màgiques

2 – Col·locar cartes

Per a col·locar les cartes, visualitzarem primer la CREU en dues parts:

 • La part del centre – (quatre cartes que hi ha en el quadrat de 2×2 en el centre)
 • La part fora del centre – (huit cartes que NO estan en el centre)

Abans de col·locar les cartes seleccionades en grups de tres triem l’adreça que seguirem en col·locar les cartes: (en el sentit de les agulles del rellotge) o (en contra del sentit de les agulles del rellotge)

Col·loquem les cartes alternant la part de la creu (centre i fora del centre), saltant d’una part a una altra seguint el moviment del cavall dels escacs.

PRIMER GRUP: (UN – Es col·loca la primera carta fora del centre), després (salt de cavall al centre – DOS – Es col·loca la segona carta en el centre), després (salt de cavall fora del centre – TRES – Es col·loca la tercera carta fora del centre).

SEGON GRUP: (UN – Es col·loca la primera carta fora del centre, al costat de l’última carta que col·loquem del Primer Grup), després (salt de cavall al centre – DOS – Es col·loca la segona carta en el centre), després (salt de cavall fora del centre – TRES – Es col·loca la tercera carta fora del centre).

TERCER GRUP: (UN – Es col·loca la primera carta fora del centre, al costat de l’última carta que col·loquem del Segon Grup), després (salt de cavall al centre – DOS – Es col·loca la segona carta en el centre), després (salt de cavall fora del centre – TRES – Es col·loca la tercera carta fora del centre).

QUART GRUP: (UN – Es col·loca la primera carta fora del centre, al costat de l’última carta que col·loquem del Tercer Grup), després (salt de cavall al centre – DOS – Es col·loca la segona carta en el centre), després (salt de cavall fora del centre – TRES – Es col·loca la tercera carta fora del centre).

(les cartes que es col·loquen en el centre sempre són la segona carta de cada grup)

En acabar de col·locar totes les cartes, ja tenim 4 Creus Màgiques amb les cartes boca avall.

Segon Pas – Col·locar les cartes boca avall en les Creus Màgiques

3 – Descobrir 4 cartes

En cada Creu Màgica descobrirem 4 cartes que ens serviran de pista per a resoldre el FOZUDOKU.

Aquestes cartes són:

 • 3 cartes en una de les 4 línies obliqües que té cada CREU
 • 1 carta en qualsevol lloc, menys en la línia obliqua paral·lela a la línia on hem col·locat les 3 cartes.

Tercer Pas – Descobrir 4 cartes en les Creus Màgiques

.

FOZUDOKU de 4 Estreles Màgiques

L’Estrela de David té sis puntes i està formada per dos triangles:

En aquest FOZUDOKU utilitzem 4 Estreles de David per a col·locar en cadascuna d’elles 12 cartes (6 cartes en les puntes de l’estrela i 6 cartes en els punts on es creuen els dos triangles que formen l’estrela):

Tablero para FOZUDOKU de Estrellas Mágicas
Tablero para FOZUDOKU de Estrellas Mágicas
FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas - 6 cartas
FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas – 6 cartas

En el FOZUDOKU de 4 Estreles Màgiques, cadascuna de les Estreles té 6 cartes visibles i falten 6 cartes per col·locar.

Aquestes 6 cartes es col·loquen tenint en compte els NOU Grups de quatre cartes (XXXX) que sumen el mateix ( 26 ) i tenen els quatre pals de la baralla:

SIS Grups de 4 cartes (XXXX), Grups 1, 2, 3, 4, 5, 6, estan en els costats dels dos triangles que formen l’estrela, que tenen quatre cartes de diferent pal i sumen 26

TRES Grups de 4 cartes (XXXX), Grups 7, 8, 9, estan formats per la carta d’una de les puntes, la carta de la punta oposada, i les dues cartes que hi ha al mig, també suma 26 i no es repeteix cap pal.

9 Grupos de 4 XXXX que suman 26 en las Estrellas Mágicas
9 Grupos de 4 XXXX que suman 26 en las Estrellas Mágicas

NOU Grups de 4 cartes (XXXX) que tenen la suma constant ( 26 ) i tenen els quatre pals de la baralla.

Solucion FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas - 6 cartas
Solucion FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas – 6 cartas

Presentació d’un FOZUDOKU de 4 Estreles Màgiques (amb música)

A %d blogueros les gusta esto: