CRUZES E ESTRELAS

Con 48 cartas divididas en catro traxes de 12 cartas facemos o FOZUDOKU de TRES Cadrados Máxicos.

Co mesmo mazo tamén podemos facer:

 • un FOZUDOKU de CATRO Cruces Máxicas
 • un FOZUDOKU de CATRO Estrelas Máxicas (6 puntas)

Só hai 80 estrelas máxicas con 6 puntos e non todas se poden empregar e encaixar nun FOZUDOKU, que ademais de ter a suma constante (26) require que ningunha das catro cartas (XXXX) que suman a mesma teñan un traxe repetido.

TODAS as Cruces Máxicas teñen os números (5, 6, 7, 8) no cadrado 2 × 2 do centro, polo que tampouco se poden facer moitas cruces máxicas.

Nin as Cruces Máxicas nin as Estrelas Máxicas son comparables ás prazas máxicas 4 × 4 do clásico FOZUDOKUS, coas que se poden crear miles de FOZUDOKUS diferentes. En calquera caso, aínda que as Cruces e as Estrelas Máxicas teñen estas limitacións, pensei que son relevantes, xa que tamén están feitas coa baralla española, o que lles dá un valor engadido, xa que non se repite ningún traxe en ningún dos grupos de 4 cartas. (XXXX) que teñen a suma constante (26), e é por todo isto que as engadín a este blog, como algo curioso e anecdótico, que merece ser divulgado entre os amantes de FOZUDOKUS.

FOZUDOKU de 4 cruces máxicas

Tablero para FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas
Tablero para FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas
FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas - 01
FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas – 01

FOZUDOKU de 4 cruces máxicas con catro cartas visibles en cada CRUZ. As 4 cartas visibles, que serven de pista para resolver e completar o FOZUDOKU, en TODAS AS CRUZES son:

 • 3 cartas de diferentes traxes formando unha liña oblicua
 • 1 tarxeta situada en calquera lugar da CRUZ, EXCEPTO na liña paralela á liña que ten 3 tarxetas visibles

(a liña paralela á liña oblicua que ten 3 cartas, NUNCA ten unha tarxeta visible)

As oito cartas que quedan por colocar calcúlanse tendo en conta os 15 grupos de 4 cartas (XXXX) que suman 26 e non se repite ningún traxe.

Solucion FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas - 01-
Solucion FOZUDOKU de 4 Cruces Mágicas – 01-

Como resolver o FOZUDOKU de 4 cruces máxicas

O FOZUDOKU de 4 cruces máxicas pódese crear seguindo os seguintes TRES PASOS:

 • 1- Selecciona cartas
 • 2 – Coloca cartas
 • 3 – Descubre 4 cartas

1 – Seleccionar cartas

Para seleccionar as cartas dividimos cada traxe en 4 grupos de TRES cartas.

A secuencia numérica destes grupos de TRES cartas do mesmo traxe son:

(1, 5, 9) (2, 6, 10) (3, 7, 11) (4, 8, 12)

Seleccionamos para cada CROSS 12 cartas divididas en catro grupos de traxes diferentes.

Primeiro paso: selecciona as 12 cartas das Magic Crosses

2 – Coloca cartas

Para colocar as cartas, primeiro visualizaremos a CRUZ en dúas partes:

 • A parte central – (catro cartas no cadrado 2 × 2 do centro)
 • A parte fóra do centro – (oito cartas que NON están no centro)

Antes de colocar as cartas seleccionadas en grupos de tres, escollemos a dirección que imos seguir ao colocar as cartas: (no sentido horario) ou (antihorario)

Colocamos as cartas alternando a parte da cruz (centro e fóra do centro), saltando dunha parte a outra seguindo o movemento do cabaleiro de xadrez.

PRIMEIRO GRUPO: (UNHA – A primeira carta colócase fóra do centro), despois (o cabalo salta ao centro – DÚAS – A segunda carta colócase no centro), entón (o cabalo salta fóra do centro – TRES – A terceira tarxeta fóra do centro).

SEGUNDO GRUPO: (UNHA – A primeira carta colócase fóra do centro, xunto á última carta que colocamos do primeiro grupo), despois (salto de cabalo ao centro – DOUS – A segunda carta colócase no centro), entón ( salto de cabalo fóra do centro – TRES – A terceira carta colócase fóra do centro).

TERCEIRO GRUPO: (UNHA – A primeira carta colócase fóra do centro, xunto á última carta que colocamos do segundo grupo), despois (salto de cabalo ao centro – DOUS – A segunda carta colócase no centro), entón ( salto de cabalo fóra do centro – TRES – A terceira carta colócase fóra do centro).

CUARTO GRUPO: (UNHA – A primeira carta colócase fóra do centro, xunto á última carta que colocamos do Terceiro Grupo), despois (salto de cabalo ao centro – DOUS – A segunda carta colócase no centro), entón ( salto de cabalo fóra do centro – TRES – A terceira carta colócase fóra do centro).

(as cartas que se colocan no centro sempre son a segunda de cada grupo)

Cando rematamos de colocar todas as cartas, xa temos 4 cruces máxicas coas cartas boca abaixo.

Paso 2: coloca as cartas boca abaixo nas Magic Crosses

3 – Descubre 4 cartas

En cada cruz máxica descubriremos 4 cartas que servirán de pista para resolver o FOZUDOKU.

Estas tarxetas son:

 • 3 cartas nunha das 4 liñas oblicuas que ten cada CRUZ
 • 1 tarxeta en calquera lugar, excepto na liña oblicua paralela á liña onde colocamos as 3 tarxetas.

Terceiro paso: descubre 4 cartas nas Magic Crosses

.

FOZUDOKU de 4 Estrelas Máxicas

A Estrela de David ten seis puntos e está composta por dous triángulos:

Neste FOZUDOKU empregamos 4 estrelas de David para colocar 12 cartas en cada unha delas (6 cartas nos puntos da estrela e 6 cartas nos puntos onde se cruzan os dous triángulos que forman a estrela):

Tablero para FOZUDOKU de Estrellas Mágicas
Tablero para FOZUDOKU de Estrellas Mágicas
FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas - 6 cartas
FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas – 6 cartas

No FOZUDOKU de 4 estrelas máxicas, cada unha das estrelas ten 6 cartas visibles e quedan 6 cartas para colocar.

Estas 6 cartas colócanse tendo en conta os Nove Grupos de catro cartas (XXXX) que suman as mesmas (26) e teñen os catro traxes da baralla:

SEIS Grupos de 4 cartas (XXXX), Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, están nos lados dos dous triángulos que forman a estrela, que teñen catro cartas de traxes diferentes e suman 26

TRES Grupos de 4 cartas (XXXX), Grupos 7, 8, 9, están formados pola letra dun dos puntos, a letra do punto oposto e as dúas cartas no medio, tamén suman 26 e non se repite sen pau.

9 Grupos de 4 XXXX que suman 26 en las Estrellas Mágicas
9 Grupos de 4 XXXX que suman 26 en las Estrellas Mágicas

NUEVE Grupos de 4 cartas (XXXX) que teñen a suma constante (26) e teñen os catro traxes da baralla.

Solucion FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas - 6 cartas
Solucion FOZUDOKU de 4 Estrellas Mágicas – 6 cartas

Presentación dun FOZUDOKU de 4 estrelas máxicas (con música)

A %d blogueros les gusta esto: